Fri. Jun 5th, 2020

A key to a better you

Radio DouceFm International Foundation

PRESS RELEASE

2 min read

OBJECTIF: KITS SCHOLAIRES AUX ELEVES D’ECOLE FONDAMENTALE DE L’EXELENCE
ADRES: 31, RUE BELLEVUE, DELMAS 33
DATE: LUNDI 17, 2018, 10 HEURE DU MATIN

NAN BI POU REPONN AK OBLIGASYON KE FONDASYON RADYO DOUCEFM ENTENASYONAL BAY TET LI, LI KONTAN POU ENVITE NOU KOM TEMWEN DE YON EVE’NMAN D’ASISTANS SOSYAL KIFE PATI DE PI GWO REV FONDASYON AN DEPIL TE FONDE NAN LANE 2017.

JODIA NON SELMAN MATERYEL POU LEKOL AP DELIVWE JAN SA DWE FET SELON LWA FONDASYON AN, MEN TOU 5 TIMOUN AP JWEN’N ASISTANS POU LEKOL YO PEYE POU ANE YA EPI KONTINYE VOYE ZYE SOU YO PANDAN ANE SKOLE YA NAN MEZI RADIF KAPAB PANDAN LAP REMESYE PATISIPASYON TOUT MANM LI YO.

RADIF KOMANSE APATI DE YON FOWOM KI REYINI AYSYEN TOUT TANDANS NAN LANE 2017, YO TE WE LOBLIGASYON POU PA SELMAN AP PALE DE ASISTANS AK CHANJMAN AYTI BEZWEN SOU SIT SOSYAL YO, MEN OSI ANT AYSYEN KIPA GEN GWO MWAYEN, YO KA EDE MOUN KINAN PLIS NESESITE NAN LIMIT BONDYE BAYO. JODIA, NOU KA DI KE REV LA AKOUCHE.

RADIF PRAN PLEZI POU REMESYE TOUT MANM LIYO KI RANN REV SA REYEL NAN FASON PAYO, LI ESPERE KE LOT ZANMI VIN EDEL POTE FLANBO ASISTANS LAN LAKAY LOT TIMOUN, LIPA VLE YON EKLE KI PASE EPI KI BLIYE SAN ENPAK PAFET, MEN YON LIMYE KI EDE TIMOUN YO WE KLE JISKASKE YOKA EDE TET YO AK YON SEL KONDISYON, PA DOUBLE LEKOL LA.

MESI AK TOUT PARAN, DIREKSYON LEKOL LA KI AKSEPTE RADIF RANTRE LAKAY YO, MESI AK TOUT MANM, ZANMI, REPREZANTAN LAPRES KI PREZAN, MESI AK TOUT MOUN KI KONNEN ASISTE YON’N KINAN BEZWEN NESESE, KE LIMYE AK ESPWA KIFE VIV LA VINI E RETE AK TOUT ZANMI. MESI AK MANM AYTI KOU ETRANJE KI RANN AKOUCHMAN SA POSIB.

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
X